Romanii care isi monteaza panouri fotovoltaice pot primi de la stat pana la 20.000 lei

Persoanele fizice interesate de montarea de panouri fotovoltaice acasă vor primi de la stat contravaloarea a 90% din preţul instalaţiei, dar nu mai mult de 20.000 de lei, potrivit “Ghidului de finanțare a Programului a privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”.

Ghidul, lansat în dezbatere publică de Ministerul Mediului stabileşte că se asigură finanţarea de la stat pentru orice instalaţie fotovoltaică cu o capacitate mai mare de 3kwp.

“Finanţarea se acordă în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanțată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferența se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.”

Se finanţează cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp (având ca principale părți componente panourile fotovoltaice, invertorul, materialele pentru conexiuni, structura de montaj a sistemului, modulul de comunicație, contorul inteligent care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri fotovoltaice și care permite colectarea și transmiterea datelor relevante de la distanță, tabloul electric curent continuu/curent alternativ), cheltuielile cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului de panouri fotovoltaice (reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice), dar și taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor eligibile.

De asemenea, ghidul reglementează și situația celor care îşi montează panouri fotovoltaice şi doresc să vândă în reţeaua electrică energia produsă în exces faţă de propriul consum.

„Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.”

La o simulare de calcul făcută pe propunerea de legislație aflată în discuție, fiecare utilizator casnic ar putea primi aproximativ 22 bani pentru fiecare kWh injectat în reţea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *